Context general

INFP este principala institutie din Romania care studiaza seismologia, fiind responsabila pentru monitorizarea seismica, geofizica si geodetica a teritoriului tarii. NIEP are o experienta considerabila in cercetari geofizice si atmosferice de baza si aplicate, cu precadere cercetari referitoare la sursa seismica si seismotectonica, hazardul seismic si evaluarea riscului, seismologie inginereasca si predictia cutremurelor.

Unul din obiectivele importante ale INFP il reprezinta monitorizarea seismicitatii teritoriului Romaniei, avand ca scop principal detectarea si localizarea, in cel mai scurt timp, a tuturor evenimentelor seismic (cutremure, explozii). Aceste informatii sunt trasnmise rapid catre autoritati, inspectoratele pentru situatii de urgent, mass-media si publicul larg. In cazul unor cutremure puternice, este emisa o alerta de cutremur catre institutiile cu roluri importante de decizie.

Directiile principale de cercetare sunt:
 • Fizica sursei seismice
 • Seismicitate si seismotectonica
 • Structura litosferei
 • Hazardul seismic
 • Seismologie inginereasca
INFP participa in mod active la:
 • Structurarea strategiei in domeniul fizicii Pamantului si in alte domenii conexe,
 • Coordonarea activitatilor de cercetare la nivel national, in mod particular in seismologie cat si in fizica Pamantului, in general,
 • Evaluarea si aprobarea proiectelor si a resurselor umane,
 • Cursuri de specializare,
 • Consultant si expertiza in fizica Pamantului,
 • Asigurarea de servicii stiintifice si tehnologice pentru protectia populatiei si a infrastructurii la cutremure,
 • Reprezentare nationala in cadrul unor organizatii international si comisii.